Přehled základních vlastností zdicího systému KMB SENDWIX

KMB SENDWIX je systém vícevrstvého zdění pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Stavební systém KMB SENDWIX od společnosti KM Beta a. s. zvětšuje užitný prostor stavby aniž by se zvýšily vnější rozměry stavby. Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry totiž sendvičové zdivo KMB SENDWIX dosahuje při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy – u stometrového bytu se zvětší obytná plocha až o osm metrů čtverečních.

KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s. je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnější i vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny. Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech.

Sendvičové zdivo

Při vyzdívání nosné části odpadají v porovnání s jednoplášťovou stěnou rozmanité technologické nepříjemnosti vyplývající z nutnosti řešit tepelné mosty v atypických místech stěny. Při vyzdívání nosné části stěn KMB SENDWIX si nemusíte lámat hlavu s dozděním okrajových částí materiály s jinými tepelně technickými vlastnostmi (častý problém stěn z pálených bloků), nebo se zateplováním překladů nad okenními otvory (postup zdění a popis vhodných malt a lepidel najdete zde). Hlavní funkcí vnitřní stěny je totiž přenesení statických zatížení, o tepelnou ochranu se postará vnější izolační vrstva. Výsledkem je vyšší standard obvodových konstrukcí a vynikající technické parametry systému KMB SENDWIX, které oceníme především z hlediska tepelných úspor.

Různé varianty

Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy: SENDWIX P je kontaktní omítkový systém s polystyrénovou izolací. SENDWIX L je systém s odvětrávanou izolací a lícovou přizdívkou, v systému SENDWIX M je použitým izolantem jmenovaný systém s venkovní povrchovou úpravou v podobě šlechtěné omítky.

Konstrukce

1. Vnitřní nosnou částí systému je zdivo z vápenopískových kvádrů KMB SENDWIX vyzdívané na Lepidlo LM 921 (Profimix). Vnitřní omítky lze realizovat jedním s několika systémových řešení, které nabízí přímo stránky www.kmb-profimix.czv nabídce „doporučené skladby“.

Výhody konstrukce:
 • vysoká únosnost
 • minimální tloušťka stěny (175/240/290)
 • vynikající zvuková izolace
 • přesné rozměry
 • vysoká tepelná akumulace

2. Nosná vrstva je z vnější strany opatřena libovolně dimenzovatelnou vrstvou tepelné izolace z minerální vlny (ROCKWOOL, Isover) nebo z pěnového polystyrénu dle použité varianty. Izolační vrstva je k podkladu připevněna lepidlem, nebo je kotvena pomocí speciálních kotvících prvků. Součástí souvrství v omítkových variantách je armovací vrstva pro zpevnění izolace.

Výhody konstrukce:
 • volitelný tepelný odpor
 • tloušťky izolace od 120 mm až po 240 mm (možno volit individuálně i větší tloušťky izolantu)
 • souvislá izolační vrstva
 • eliminace tepelných mostů
 • provozní úspora energie

3. Fasádní úprava
Vnější povrchová úprava systému KMB SENDWIX je u kontaktních variant řešena jako šlechtěná strukturální omítka. Ve variantách provětrávaných chrání izolační vrstvu lícová přizdívka.

 • alternativní řešení
 • široká barevná škála
 • vysoká životnost
 • dokonalá ochrana izolace proti povětrnostním vlivům

 

 

268