Nosné stěny domu jsou realizované pomocí prefabrikovaných celostěnových panelů. Stěnové panely připravuje společnost VAZNÍKY D.N.K. Tato společnost je zaměřena na výrobu celostěnových panelů a vazníkových krovů pro moderní dřevostavby.

Využití celostěnových panelů s sebou přináší řadu výhod v oblasti výstavby rodinných domů. Výhody spočívají především v energetické efektivnosti systému, rychlosti montáže a vysoké pracovní kázni při prefabrikaci ve výrobní hale. Ve srovnání s tradičním způsobem výstavby dochází k podstatně nižšímu zatížení základové spáry, což umožňuje jeho použití i tam, kde se klasické stavební systémy neuplatní. Díky svým tepelně-technickým parametrům se panely běžně používají pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Celostěnové panely jsou difúzně otevřenou konstrukcí.

Na základě projektové dokumentace je zpracována výrobní dokumentace panelů, které jsou vyráběny ve výrobní hale společnosti. Nosnou kostru celostěnového panelu tvoří dřevěné prvky z konstrukčního dřeva KVH 60/140. Tato kostra je z jedné strany opatřena OSB deskou, která plní funkci parotěsné zábrany, a z druhé strany sádrovláknitou deskou (popř. DHF, DVD deskou). Mezi sloupky je aplikována foukaná tepelná celulózová izolace. Dále je panel z venkovní strany zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému, popř. provětrávanou fasádou. Z vnitřní strany je provedena instalační rovina min. tl. 40 mm opláštěna sádrovláknitými deskami.

Hrubá stavba začíná rozměřením obrysu domy dle montážní dokumentace a navrtáním úhelníků sloužících k přikotvení stěnového panelu k základové desce. Stěnové panely jsou osazovány pomocí jeřábu na výhřevnou maltu. Pro spojování panelů se používají vruty a lepidlo. Spáry jsou utěsněny tmelem.

Po zhotovení obvodových stěn a nosných příček se v případě dalšího patra začne s montáží stropu. Do speciálních ocelových závěsů, které jsou vruty připojeny k nosné stěně, se usadí dřevěné stropní nosníky. Ty jsou v celé ploše domu zaklopeny OSB deskou. Jednotlivé desky jsou ve všech spojích pečlivě slepeny a spojeny se stropními nosníky sponkami a lepidlem. Na takto připravenou plochu se začíná stavět další patro obdobným způsobem.

 

DNK Economy

DNK_Economy
 1. Sádrokartonová deska (12,5 mm)
 2. Instalační mezera (40 mm)
 3. Parozábrana
 4. Dřevěný rám vyplněný minerální tepelnou izolací (120 mm)
 5. Sádrovláknitá deska (12,5 mm)
 6. Zateplovací systém s EPS (107 mm)
 • Tloušťka celkem: 290 mm
 • Součinitel prostupu tepla: U = 0,19 W/m2K
 • Tepelný odpor: R = 5,26 m2K/W

DNK Standard

DNK_Standard
 1. Sádrokartonová deska (12,5 mm)
 2. Instalační mezera (40 mm)
 3. OSB/4 (15 mm)
 4. Dřevěný rám vyplněný minerální tepelnou izolací (140 mm)
 5. DHF - dřevovláknitá deska (15 mm)
 6. Zateplovací systém z minerální vaty (107 mm)
 • Tloušťka celkem: 330 mm
 • Součinitel prostupu tepla: U = 0,17 W/m2K
 • Tepelný odpor: R = 5,88 m2K/W

DNK Difu

DNK_Difu
 1. Sádrokartonová deska (12,5 mm)
 2. Instalační mezera (40 mm)
 3. OSB/4 (15 mm)
 4. Dřevěný rám vyplněný foukanou celulózovou izolací (140 mm)
 5. Dřevovláknitá deska s finální úpravou (103 mm)
 • Toušťka celkem: 310 mm
 • TSoučinitel prostupu tepla: U = 0,19 W/m2K
 • TTepelný odpor: R = 5,26 m2K/W

DNK Air

DNK_Air
 1. Sádrokartonová deska (12,5 mm)
 2. Instalační mezera (40 mm)
 3. OSB/4 (15 mm)
 4. Dřevěný rám vyplněný foukanou celulózovou izolací (140 mm)
 5. DHF - dřevovláknitá deska (15 mm)
 6. Provětrávaná fasáda z minerální vaty (165 mm)
 • Tloušťka celkem: 390 mm
 • Součinitel prostupu tepla: U = 0,17 W/m2K
 • Tepelný odpor: R = 5,88 m2K/W

DNK Pasiv

DNK_Pasiv
 1. Sádrokartonová deska (12,5 mm)
 2. Instalační mezera vyplněná minerální tepelnou izolací (60 mm)
 3. OSB/4 (15 mm)
 4. Dřevěný rám vyplněný foukanou celulózovu izolací (140 mm)
 5. DHF - dřevovláknitá deska (15 mm)
 6. Zateplovací systém z minerální vaty (167 mm)
 • Tloušťka celkem: 410 mm
 • Součinitel prostupu tepla: U=0,12 W/m2k
 • Tepelný odpor: R = 8,33 m2K/W

 NDK Comfort

DNK_Standard
 1. Sádrovláknitá deska (12,5 mm)
 2. Instalační mezera (40 mm)
 3. OSB/4 (15 mm)
 4. Dřevěný rám vyplněný foukanou celulózovou izolaci (140 mm)
 5. DHF - dřevovláknicá deska (15 mm)
 6. Zateplovací systém z minurální vaty (107 mm)
 • Tloušťka celkem: 330 mm
 • Součinitel prostupu tepla:  U = 0,17 W/m2K
 • Tepelný odpor:  R = 5,88 m2K/W
272